"Een lekker
taartje met
een social
impact"
Weten waar je Ouwe Taart kunt kopen?
Joehoe!
Ouwe Taart

EEN TAARTJE MET EEN GOED GEVOEL

In Nederland raken veel ouderen door verschillende redenen in een sociaal isolement en voelen zich eenzaam*

* Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam.
Bij 75- en 85-jarigen is dit 50%. Van de 85-plussers is dit percentage 60%.

EEN TAART MET EEN MISSIE

Van ieder verkocht taartje wordt een
deel gedoneerd aan Stichting Met je hart,
die zich inzet tegen eenzaamheid

AANTAL VERKOCHTE OUWE TAARTJES

Tot nu toe hebben wel al 64.160 taartjes verkocht!